Skip to main content

Markalaşma süreci bir şirketin veya markanın hedef kitlelerine kendini tanıtma ve değerini vurgulama aşamasıdır. Bu süreç markanın algılanması, farkındalığın artması ve tercih edilen bir konuma gelmesi için stratejik adımların atıldığı bir yolculuktur.

İyi bir markalaşma süreci markanın benzersiz bir kişilik oluşturmasını, müşterilerle kaliteli bağ kurmasını ve rekabetçi bir avantaj elde etmesini sağlar. Bu süreçte; marka stratejisi belirlenir, marka kimliği oluşturulur, hedef kitle analizi yapılır, pazarlama iletişimi stratejileri oluşturulur ve markanın değeri iletilir.

Ayrıca markalaşma sürecinde markanın tutarlı bir şekilde pazarlanması ve sürekli olarak izlenmesi önemlidir. Bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi markanın güvenilirlik, sadakat ve uzun vadeli başarı elde etmesine katkı sağlar.

Bu süreç özellikle startuplar için önemli bir aşamadır. Bu süreçte pazarlama iletişimi ajansları startuplara değerli bir destek sunabilir. Startuplar için pazarlama iletişimi ajansı, markalaşma sürecinde stratejik bir ortak olabilir. İyi bir ajans startupların markalarını güçlendirmelerine, hedef kitlelerine etkili bir şekilde ulaşmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Markalaşma Süreci Nedir?

Markalaşma, bir şirketin kimliğini, değerlerini ve benzersizliğini yansıtan bir varlık oluşturarak müşterilere tanıtır. Bu süreç, tüketicilerin ürün veya hizmeti hatırlamasını, tercih etmesini ve güven duymasını sağlayarak rekabet avantajı sağlar. Her türlü işletme veya bireysel ürün için markalaşma uygulanabilir. Markalaşmanın temel amacı, tüketicilerin dikkatini çekmek ve sürekli bir ilgi oluşturmaktır. Başarılı bir marka, artan satış hacmi ve kar elde etme potansiyeline sahip müşteri sadakati ve yüksek marka değeri oluşturabilir.

Markalaşma, bir markanın benzersiz kimliğini oluşturarak tüketicilerin zihninde yer edinmesini sağlar. Bu kimlik markanın değerleri, hikayesi, kalitesi ve müşteri deneyimi gibi unsurlardan oluşur. İyi bir marka tüketiciler arasında güven ve sadakatin yanı sıra olumlu bir imaj oluşturarak rekabet avantajı elde eder.

Markalaşma Sürecinin Adımları

Markalaşma süreci, bir işletmenin geliştirilmesi için izlenmesi gereken altı önemli aşamayı içerir. Bu adımlar, markanın etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve tüketici zihninde önemli bir yer edinmesini sağlar. Başarılı markalar, uzun vadeli başarı için sürekli olarak markalarını geliştirme ve iyileştirme çabası içindedir.

Markalaşma sürecinin adımları:

  1. Hedef kitlenin belirlenmesi
  2. Hedeflerin tanımlanması
  3. Değerlerin, özelliklerin ve avantajların tanımlanması
  4. Görsel varlıkların oluşturulması
  5. Markanın sesinin bulunması
  6. Markanın pazarlanması

1. Hedef Kitlenizi Belirleyin

Marka bilinci tanınma, güven ve gelir sağlamaktadır. Ancak bu etkilerin kaynağının tüketiciler olduğunu unutmamak önemlidir. Özellikle de hedef kitleniz ve müşterileriniz marka bilinci oluşturmanın temel etkenleridir.  Tüketicilerin %70’i kişiselleştirilmiş bir deneyim arzuladıklarını belirtir. Ancak müşterilerinizin kim oldukları hakkında net bir fikriniz olmadan bu deneyimi nasıl sunabilirsiniz?

Eğer markanız hedef kitlenizde yankı uyandırmıyorsa farkındalık, tanınma, güven ve gelir elde etmeniz mümkün olmayacaktır. İşte burada hedef pazar araştırması devreye girer. Markanızı somutlaştırmadan önce kime hitap ettiğinizi anlamalısınız. Ürün veya hizmetiniz hangi kesime yönelik? Kim ideal müşteriniz? İşinizi başlangıçta neden kurduğunuzu düşünün.

Hedef pazarınız ve potansiyel müşterilerinizle ilgili bilgiler, marka bilincini oluşturma stratejilerinizi şekillendirecektir.  Bu nedenle bu adımı birinci önceliğiniz haline getirmeniz gerekir.

2. Hedeflerinizi Tanımlayın

Bir önceki adıma geri dönelim ve şu soruya odaklanalım: İşinizi neden kuruyorsunuz? Bu sorunun yanıtı bir görev bildirimi oluşturmanıza yani hedeflerinizi tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Görev bildirimi, kuruluşunuzun amacını ve tutkusunu tanımlar.

Önce işletmenizin sunabileceği değerleri ve faydaları göstermeniz gerekmektedir. Çünkü tanınan, değer verilen ve güvenilen bir marka oluşturmanız gerekmektedir. Daha sonra markanızın her bir unsuru (logo, slogan, görsel, ses ve kişilik) bu misyon ve vizyonu yansıtabilir.

Misyon beyanınız, marka manifestonuzun temelini oluşturur. Kuruluşunuzun varoluş nedenini ve insanların neden markanızı önemsemesi gerektiğini kapsar. Bu beyan markanızın anlamını ve değerini açıklar, müşterilere nasıl fayda sağladığınızı ve onların hayatlarında nasıl bir fark yarattığınızı vurgular.

İşletmenizin hedeflerini belirlemek ve misyonunuzu açık bir şekilde ifade etmek, markanızın kimliğini oluşturmanız ve müşterilerinizle güçlü bir bağ kurmanız için önemlidir.

3. Değerlerinizi, Özelliklerinizi ve Avantajlarınızı Tanımlayın

Bulunduğunuz sektörde muhtemelen birçok işletme bulunmaktadır. Rakibinize odaklanmak kolay olabilir ancak şimdilik yalnızca sizin üzerinize odaklanalım.

İşletmenizde başkalarının yasal olarak taklit edemeyeceği özel şey nedir? Tabii ki, markanız. Bu nedenle markanızın tamamen size özgü unsurlardan oluştuğundan ve bu unsurlardan ilham aldığından emin olmanız gerekmektedir. Bu unsurlar ise değerler, faydalar ve nitelikler gibi işletmenizi benzersiz kılan özelliklerdir.

Bir dakikanızı ayırarak işletmenizi diğerlerinden ayıran özelliklerin bir listesini yapın. Ürün veya hizmetlerinizin insanların yaşamlarını nasıl iyileştirdiğini ve başarıya nasıl katkıda bulunduğunu göz önünde bulundurabilirsiniz.

Bu özellikler, işletmenizin farklılaşmasını sağlar ve potansiyel müşterilerinizi etkiler. Markanızın sunduğunuz değerler ve faydalarla diğerlerinden ayrıştığından emin olmak, rekabette avantaj sağlar ve müşterilerin size yönelmesini kolaylaştırır.

4. Görsel Varlıklarınızı Oluşturun

Hedef kitlenizi, misyon beyanınızı ve işinizin benzersiz niteliklerini iyice kavramış olmanız gerekiyor. Bu adımları başarıyla tamamlamanın ardından görsel tasarıma geçme zamanı geldi. Logonuz, renk paletiniz, tipografi, ikonografi ve diğer görsel bileşenler markanızın görsel kimliğini oluşturacak en önemli markalaşma süreci unsurlarındandır.

Görsel tasarım markanızın tanınmasını ve özgün bir imaja sahip olmasını sağlar. Renkler duygusal etki yaratır ve markanızı akılda kalıcı hale getirir. Yazı tipleri markanızın karakterini yansıtır ve okunabilirlik sağlar. İkonografi ve diğer görsel unsurlar ise markanızın görsel dilini oluşturarak semboller ve grafikler aracılığıyla iletişim kurmanızı sağlar.

Bu görsel unsurlar markanızın tutarlılığını ve tanınabilirliğini artırır. İyi bir görsel tasarım, markanızı diğerlerinden ayırır ve hedef kitlenizin zihninde kalıcı bir izlenim bırakır. Artık markalaşmanın heyecan verici aşamasına geçmek için hazırsınız.

5. Markanızın Sesini Bulun

Markanızın bir parçası olan hedef pazarınıza nasıl ulaştığınız da büyük öneme sahiptir. Kitle ile bağlantı kurabilen ve yankı uyandıran bir marka sesi tanımlamak önemlidir. Aksi takdirde tüketicinin dikkatini çekemeyebilirsiniz. Bu nedenle kime hitap ettiğinizi anlamak kadar tüketiciye nasıl seslendiğiniz de büyük bir öneme sahiptir.

Reklam kampanyalarınızdan Instagram altyazılarına, blog gönderilerinden marka hikayenize kadar üslubunuzun tutarlı olması gerekmektedir. Bu sayede, kitlenize markanızı tanıma ve sesinizi öğrenme şansı verirsiniz. Dahası eğlenceli ve ilgi çekici bir ses yaratmanız ve müşterilerinizin sosyal medya ve e-posta güncellemelerinizi heyecanla beklemesini sağlamanız da oldukça başarılı yöntemler olarak sayılabilir.

6.Markanızı Pazarlayın

Markalaşma sürecinde başarılı olmak için göstereceğiniz çaba oldukça önemlidir. Yeni bir markayı veya mevcut markanızı yeniden tasarlamayı tamamladığınızda markayı işinizin her noktasında kullanmalısınız. Müşterilerinizle etkileşim halinde olduğunuz her yerde markanızın görünür olmasını sağlamak için ekstra özen göstermelisiniz.

Markalaşma Sürecinin Adımları

Markalaşma Sürecinin 7 Bileşeni

Markalaşma sürecinin bileşenleri, işletmenizi markalaştırmanın önemini ve değerini gösterir. Bu bileşenler şu şekildedir:

Marka Bilinirliği: Hedef kitlenizin markanıza olan aşinalığını ifade eder. Güçlü markalaşma, işinizi bilinir kılar.

Marka Uzantıları: Markaların yeni ürünler geliştirmek için markalarını genişlettikleri zamanlardır. Güçlü markalaşma daha fazla kazanç sağlar.

Marka Kimliği: İşletmenizin kişiliği ve müşterilere verdiğiniz sözdür. Güçlü markalaşma, işletmenize bir isimden fazlasını verir.

Marka Yönetimi: Markanızın oluşturulması ve sürdürülmesini ifade eder. Güçlü bir marka bilinci oluşturmak için sürekli bir çaba gereklidir ve markanızın tutarlı bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

Marka Tanınırlığı: Markanızı görsel veya işitsel tanımlayıcılar olmadan tanıma yeteneğidir. Güçlü marka bilinci oluşturma, işletmenizin akıllarda kalmasını sağlar.

Marka Güveni: Müşterilerin markanıza güçlü bir şekilde inanmasını ifade eder. Güçlü marka bilinci oluşturma, müşterilerinizle güven oluşturur.

Marka Değerlemesi: Markanızın ticari değerlemesidir. Güçlü markalaşma, işletmenizin değerini artırır.

Güçlü Markalaşma: İşletmenizi benzersiz kılar ve başarılı olmanızı sağlar.

Mahmut Orkun Köksalan

2022 yılından bu yana Cremicro'da SEO direktörü olarak çalışmaktadır. Google Ads, Semrush ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.