Skip to main content

20 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality Programı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren bu karar ile şirketlerin ve kuruluşların ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarda rekabet kazanması amaçlanmaktadır. Bu açıdan karar, ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara sunulan destekleri kapsamaktadır.

E-Turquality Nedir?

E-Turquality ya da diğer adıyla Bilişimin Yıldızları Programı, Türkiye’nin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarda rekabet etmesi için küresel ve bölgesel unicornların oluşturulmasını amaçlar.

E-Turquality Programı’na Nasıl Başvurulur?

E-Turquality Programı kapsamına alınmak isteyen şirketler gerekli olan belge ve bilgiler ile Ticaret Bakanlığı’na başvurabilir. Bu şirketler, kollektif, anonim, komandit ve kooperatif şirketler olabilir.

Ardından Bakanlık, şirketin ürün/hizmet, kurumsal ve teknolojik yetkinlik, vizyon, organizasyon yapısı ve diğer başvuru kriterlerini değerlendirir. Bu kriterleri sağlayan şirketlerin unicorn olma ve uluslararasılaşma potansiyelini de göz önünde bulundurarak ön inceleme yapar. Yapılan bu değerlendirmenin sonucunda şirket, E-Turquality Programı’na alınır.

Program esnasında ihtisas serbest bölgesinde ve serbest bölgelerde yer alan şirketlere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen ‘Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip şirketlere ve TÜBİTAK-Teydeb Programı’nı başarılı bir şekilde tamamlamış olan şirketlere öncelik verilir.

Programa alınan şirketler, E-Turquality sertifikası almaya ve E-Turquality logosunu kullanmaya hak kazanır. Aynı zamanda bu şirketlerin bakanlığın yetkilendirdiği danışmanlık firmaları tarafından gerçekleştirilecek stratejik iş planını yaptırması gerekir. Ardından şirketler yürütmeyi düşündükleri faaliyetleri ve öngördüğü destekleri kapsayan stratejik iş planını Bakanlık’a sunar. Bakanlık onayı verildikten sonra ise program kapsamındaki desteklerden yararlanılabilir. Bu program kapsamında şirketler 5 yıl süre boyunca desteklenir. Ancak performans kriterlerini karşılayan şirketlerin destek süresi 5 yıl uzatılabilir. Bu süreçte e-ihracat danışmanlığı hizmetinden yararlanarak süreci daha kolay bir şekilde yürütebilirsiniz.

E-Turquality Programı Nasıl Yürütülür?

E-Turquality Programı kapsamınca şirketlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve performanslarının denetlenmesi usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu programda yer alan şirketler, her yılın sonunda faaliyet gerçekleşme raporlarını ve bilişim performanslarını gösterir. Kriterlere ilişkin belge ve bilgileri bakanlığa sunar. Bu süre boyunca bakanlık, belge ve bilgilerin değerlendirilmesini, şirketlerin denetlenmesini ve izlenmesini isteyebilir. Bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen bir danışmanlık firmasının raporunu ya da stratejik iş planının güncellenmesini talep edebilir.

Bu program boyunca şirketlerin destekten yararlanabilmesi için performans denetimleri sonuçlarının yeterli performansı göstermesi gerekir. Ancak Bakanlık, belge ve bilgi ile iş/rapor planlarının gerekli usulde sunulmadığını, yapılan inceleme sonucunda şirketin performans kriterlerini karşılaşamadığını, stratejik iş planında belirtilmiş olan faaliyetlerin büyük bir kısmının gerçekleştirilmediğini ya da sağlanan desteğin etkili kullanılmadığını tespit ederse şirketin destek kullanımı kısıtlayabilir, destek oranında azaltmaya gidebilir ya da şirketi destek kapsamından çıkarabilir.

E-Turquality Programı’na dahil olduktan sonra şirketlerin çoğunluk hisselerinin satılması durumunda, bu program kapsamında desteklenen şirketin yurt dışı pazarında faaliyetlerini sürdüreceği ve programın amacı doğrultusunda hareket etmeye devam edeceği, en geç iki ay içerisinde şirket tarafından onaylanmalıdır. Bakanlık aksini tespit ederse ya da taahhütname belirtilen süre içinde verilmezse şirket destek programından çıkarılır. Buna ek olarak şirketin sonuçlandırılmamış başvuruları da reddedilir.

E-Turquality Programı için Verilecek Destekler

Cumhurbaşkanı kararınca E-Turquality Programı için verilecek  e-ihracat destekleri, pazar araştırması ve analizi; bilişim ve yönetim; tasarım; danışmanlık; istihdam; reklam, tanıtım ve pazarlama; belgelendirme; yurt içi ve yurt dışı fuar, konferans, kongre vb. için bireysel ve milli katılım; veri merkezi; komisyon ve yurt dışı ihale giderleri gibi giderleri kapsayacaktır.

Stratejik İş Planı Desteği

Stratejik iş planlarının yapılması için gerekli harcamalar %75 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yurt dışı ürün/marka/hizmet/fikri mülkiyet/patent hakkı tescil-koruma ve alım desteği

Firmaların tescil belgesine sahip olduğu ürün, patent, marka, fikri mülkiyet ve hizmet haklarının yurt dışı için tescili, yenilenmesi ve korunması %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Buna ek olarak şirketlerin yurt dışında kayıtlı olan tasarım, patent, model ve fikri mülkiyet hakkının satın alımı için gerekli giderler %60 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, platform geliştirme desteği

e turquality yazilim

Şirketlerin yabancı dilde mobil uygulama, dijital oyun, yazılım ve dijital platform geliştirebilmesi için istihdam edilecek aynı anda en fazla 10 personelin aylık olacak şekilde brüt ücretleri %50 oranında desteklenecektir. Aynı zamanda personel başına yıllık olacak şekilde 600.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Buna ek olarak yeni mezun olmuş mühendislerin istihdamını teşvik etmek amacıyla son 1 yıl içerisinde belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olanların istihdam edilmesi durumunda yukarıda belirtilen destek oranı %70 olarak uygulanacaktır.

Kiralama desteği

Şirketlerin yabancı dilde mobil uygulama, dijital oyun, yazılım ve dijital platform geliştirebilmesi için gerekli olan simülatör, test merkezi, endüstriyel robotik ekipman ve diğer ekipman giderleri yıllık %60 oranında ve 1.200.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Buna ek olarak bu şirketler tarafından kiralanan ya da satın alınan yazılım lisansları için %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Bu destekler kapsamında kiralanan makine, ekipman ve yazılımın yerli malı olması ya da yerli üretim belgesi/logosuna sahip olması durumunda destek oranına %10 eklenecektir.

Pazara giriş desteği

Yukarıda belirtilen şirketlerin yerelleştirme, çoğaltma, dijital dosya hazırlama, barındırma, yabancı dile çeviri ve sanal gerçeklik entegrasyonu giderleri ve pazara giriş için gerekli olan diğer giderleri %60 oranında ve yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Rapor ve veri analizi desteği

Programda yer alan şirketlerin yurt dışı pazarına girebilmesi için üretilen stratejiler ve eylem planları için gerekli olan analiz, rapor ve veri tabanı üyelik giderleri %60 oranında olacak şekilde yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Belgelendirme desteği

Şirketlerin belge, akreditasyon ve sertifika ile bunların test işlemleri için gerekli olan giderler %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yurt dışı arama ve test desteği

Şirketlerin yurt dışındaki yerleşik kişilerden yararlanmak amacıyla iş ilanı verme, bağlantı kurma, insan kaynağı arama ve komisyon giderleri %60 oranında ve yıllık 600.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Bu bağlamda şirketlerin yurt dışında yaptıracağı test giderleri de %50 oranında ve yıllık 1.200.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği

e turquality pazarlama

Şirketlerin reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için gerekli olan giderler %70 oranında ve oyun/mobil, dijital/yazılım ve uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık olacak şekilde 9.600.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Aynı zamanda şirketlerin hizmet ve hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi için yapılacak olan tanıtım ve pazarlama giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 3.600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Ürün yerleştirme desteği

Şirketlerin ürün ve hizmetlerinin tanıtılmasına ilişkin yapılan sinema filmi, dizi, belgesel, program formatı ve animasyon filmi ile dijital oyunlarda yer alan hizmet ürünlerini yerleştirmeye yönelik giderler %60 oranında ve oyun/mobil, dijital/yazılım ve uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 4.800.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Danışmanlık desteği

Şirketlerin uluslararası pazarda rekabet edebilmesi ve rekabet avantajını artırabilmesi için uygun görülen konularda kuruluş, üniversite ve firmalardan alınan danışmanlık desteği giderleri %60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Komisyon desteği

Şirketler yurt dışı satın ve dağıtımına yönelik olacak şekilde dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri için oyun/mobil, dijital/yazılım ve uygulama/dijital aracılık platformu başına %70 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar destek alacaktır. Şirketlerin acentelere yaptıkları komisyon ödemeleri için ise %60 oranında ve yıllık 3.600.000 TL’ye kadar destek verilecektir.

Yurt dışı ihale desteği

Şirketlerin uluslararası alanda ihalelere katılım sağlaması için yurt dışında yerleşik kurumlar ya da kamu kuruluşlarınca açılan ihaleler sonucunda ürün/hizmet niteliğindeki teslimatlarına karşılık imzalanan sözleşmeler için şirketler;

 • Sözleşme bedeli 24.000.000 TL’ye kadar olan projelerde %20 oranında,
 • Sözleşme bedeli 24.000.000 TL’den 60.000.000 TL’ye kadar olan projelerde %15 oranında,
 • Sözleşme bedeli 60.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye kadar olan projelerde %10 oranında,
 • Sözleşme bedeli 120.000.000 TL ve üzeri olan projelerde %7,5 oranında,

12.000.000 TL’ye kadar destek alacaktır.

Bu desteğin hesaplanmasında vergiler de dahil sözleşme tutarı ve avans mahsubu dahil olacak şekilde hakediş ödemeleri esas alınmaktadır. Ayrıca Bakanlık, ihale sonuçlanmadan önce projenin uluslararası Türkiye ticaretini artırma potansiyelini değerlendirerek karar verecektir.

Yıldız Teknoloji Ofisleri desteği

Şirketlerin orta ve yüksek teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri için satış ve pazarlamasına yönelik yurt dışı pazarda kuracağı birimlerin;

 • Mali ve hukuki danışmanlık giderleri,
 • Brüt kiralama/kullanım hakkı, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, komisyon, teknik donanım ve dekorasyon giderleri,
 • Muhasebe, mali müşavirlik, işletme hizmeti ve dijital kaynak hizmeti giderleri,
 • Birimde aynı anda iki kişinin istihdamı için gerekli olan giderler,

%70 oranında olacak şekilde birim başına yıllık 2.400.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Ancak şirketler bu desteklerden en fazla 20 birim için faydalanabilir.

Yukarıda bahsedilen birimler, yurt dışında açılan ofis, showroom, mağaza, paylaşımlı ofis ve Bakanlık tarafından uygun görülen diğer birimleri kapsar.

Yurt Dışı Yüksek Değer Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi desteği

Yurt Dışı Yüksek Değer Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi, şirketlerin yurt dışında yerleşik olan küresel firma, kuruluş ve kurum ile yüklenici ilişki kurmasını sağlayan bir projedir.

Şirketlerin, yurt dışındaki şirketler, kurumlar ve kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapması adına Yurt Dışı Yüksek Değer Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi bağlamında şirketler;

 • Ekipman, makine, yazılım ve donanım alımı ya da kiralama giderleri,
 • Danışmanlık, eğitim ve yazılımcı sertifikasyonu giderleri,
 • Yazılım sertifikasyonu, hizmet, analiz ya da test ve ürün doğrulama giderleri,
 • Tasarım, patent, fikri mülkiyet hakkı ve model tescili için gerekli olan giderler,
 • Bakım ve kuruluma yönelik proje personelinin 5 defa yurt dışı konaklama ve seyahat giderleri,
 • Aynı anda 2 kişiye ait proje çalışanı istihdam giderleri,

2 yıl süre ile olacak şekilde %6 oranında ve 2.400.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Ön sipariş, potansiyel anlaşma ve sözleşme değerindeki ilave olan her 12.000.000 TL tutar için verilen destek 2.400.000 TL olacaktır. Ayrıca proje çalışanı sayısı 2’şer ilave edilerek kademe artırımlı olacak şekilde uygulanacaktır. Verilen tüm bu destekler ise 24.000.000 TL’yi geçmeyecektir. Buna ek olarak destek kapsamında kiralanacak ya da satın alınacak ekipman, makine ve yazılımın yerli malı veya yerli üretim belgesi ya da logosuna sahip olması halinde destek oranına %10 ilave edilecektir.

Veri merkezi desteği

Veri merkezi, teknolojik cihaz ya da dijital ortamda oluşan bilginin depolanması, kullanılması, organize edilmesi, işlenmesi, yedeklenmesi ve kullanıcıya dağıtılmasını sağlayan bilgisayar, telekomünikasyon altyapısı ve diğer donanımlardan oluşan bir sistem merkezidir.

Hizmet gelirinin en az %20’sini yurt dışından elde eden ve Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi olan şirketler ya da işbirliği kuruluşları tarafından Türkiye’de kurulan veri merkezlerinin;

 • Yurt dışına yönelik olan tanıtım, reklam ve pazarlama giderleri,
 • Danışmanlık ve eğitim giderleri,
 • İnternet altyapısı kiralaması ve kurulumu, yazılım ve donanım alımı ya da kiralanmasına ait giderler,
 • Yazılım ya da hizmet sertifikasyonu ve analiz ya da test giderleri,
 • Aynı anda en fazla dört kişinin istihdam giderleri,

%60 oranında olacak şekilde proje kapsamında 2 yıl süre boyunca 24.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir. Bu destekten yararlanabilmek için ise veri merkezlerinin asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

Verilen bu destekler kapsamında satın alınacak ya da kiralanacak yazılım, makine ve ekipmanın yerli malı veya yerli üretim belgesi ya da logosuna sahip olması halinde destek oranına %10 ilave edilecektir.

Yukarıda bahsedilen işbirliği kuruluşları ise ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, ticaret veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, serbest veya ihtisas serbest bölgeleri, teknoloji merkezleri, üniversiteleri, sektörel dış ticaret şirketleri, dernekleri, sektör birlikleri ve kuruluşları içerir. Aynı zamanda Bakanlıkça belirlenen özel/kamu diğer kurul, kuruluş ve kurumları ve bunların kurduğu şirketleri de kapsamaktadır.

Yurt dışı kongre/fuar/seminer/konferans bireysel katılım desteği

Şirketlerin Bakanlıkça uygun görülen ve sanal ortamda ya da fiziki bir ortamda düzenlenen yurt dışı kongre, fuar, seminer ve konferans gibi etkinliklere katılmaları için bireysel katılım, ulaşım ve tanıtım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına olacak şekilde 300.000 TL’ye kadar; bu etkinliklerin prestijli bir etkinlik olması halinde 600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yurt dışı kongre/fuar/seminer/konferans milli katılım desteği

İşbirliği kuruluşları ya da organizatörler tarafından sanal ortamda ya da fiziki bir ortamda düzenlenen milli kalıtım organizasyonlarında şirketlerin katılım, ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri her bir organizasyon için %70 oranında ve 300.000 TL’ye kadar; bu etkinliklerin prestijli bir etkinlik olması halinde  600.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yukarıda bahsedilen organizatörler, Bakanlıkça sanal ya da fiziki ortamda kongre, seminer, konferans ve festival gerçekleştirme yetkisi verilen kuruluş ya da şirketleri kapsar.

Yurt içi kongre/fuar/seminer/konferans bireysel katılım desteği

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ve Bakanlık tarafından destek kapsamına alınan yurt içi fuar, kongre, seminer ve konferans etkinliklerine şirketlerin katılmaları için bireysel katılım giderleri %60 oranında ve etkinlik başına 180.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait oyun/marka/aracılık/yazılım platformu alımına yönelik danışmanlık desteği

Şirketlerin yurt dışında yerleşik şirket ya da yurt dışında yerleşik şirkete ait oyun, marka, aracılık ve yazılım platformu alımına yönelik hukuki ve mali danışmanlık destekleri için gerekli olan giderleri %60 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

E-Turquality Programı’nın Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

E-Turquality Programı’nın etkin bir şekilde yürütülmesi, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için TİM ya da İhracatçılar Birliği yetkilendirilmiştir. Bunların gerçekleştireceği eğitim ya da danışmanlık hizmeti alımları; çalışmalar; portallar; performans analiz ve takip sistemi kurulumları; başvurular için gerekli olan personel ve hizmet alımları ile tanıtım giderlerinin tamamı yıllık olacak şekilde en fazla 12.000.000 TL’ye kadar desteklenecektir.

Ayrıca Bakanlık, TİM, ilgili işbirliği kuruluşları ya da uzman kişilerden oluşan bir E-Turquality Çalışma Komitesi kurabilecektir. Kurulan bu komite, E-Turquality Programı’nın teknik çalışmalarını yürütecek ve koordinasyonu sağlayacaktır.

Mahmut Orkun Köksalan

2022 yılından bu yana Cremicro'da SEO direktörü olarak çalışmaktadır. Google Ads, Semrush ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.