Skip to main content

Bir ürün pazarlaması yapılırken hedef kitlede yer alan tüketicileri anlamak en önemli hususlardan biridir. Tüketicileri anlamak için yapılacak en iyi şey ise pazar araştırmasıdır. Bir e-ihracat danışmanlığı hizmeti almak bu araştırmayı yapma yolunda işlerinizi kolaylaştırabilir.

Doğru stratejiler geliştirilerek yapılan bir pazar araştırması, doğru analiz edebilmenizi sağlar ve sonucunda da tüketicileri anlayarak onların beklentilerini karşılayabilecek ürün ve hizmetler geliştirebilirsiniz.  Araştırma, hedef kitlenizin nelere ihtiyaç duyduğu, neler istediği ve rakiplerinizin hangi adımları attığını kapsayan verilerden oluşur.

Doğru araştırma, hedef kitlenizin ne istediğini bilerek ürün ve hizmetlerinizi üretmenizi sağlar. Bu sayede en iyi strateji ve operasyonları geliştirebilirsiniz. Bu yazımızda tüketicileri anlamanın ve onların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz edebilmenin yöntemi olan pazar araştırmasına ve tekniklerine değinerek kendi stratejinizi oluşturmanıza destek olmayı hedefliyoruz.

Pazar Araştırması Nedir?

pazar arastirmasi hedef kitle

Bir ürün ve hizmet üretileceği zaman, girişimciler belli bir hedef kitle etrafında odaklanır. Hedef kitlenin isteklerini anlamak, mevcuttaki ürün ve hizmetleri incelemek ve neler katılabileceğini saptamak pazar araştırması kapsamına girer.

Pazar araştırması, potansiyel müşteriler, rakip firmalar, mevcuttaki ürün ve hizmetlerin analizlerinden oluşur. Bir firma için başarıya gitmenin ilk adımıdır. Ürün ve hizmeti tasarlama açısından da bu araştırma oldukça faydalıdır.

Bu araştırma, bir kere hazırlanan sabit bir rapor değildir. Başarılı ve istikrarlı olması için belirli periyodlarda yapılır ve sürekli güncel olarak piyasayı takip eder. İyi bir araştırma sayesinde hedef kitlenizi daha iyi anlayabilir ve pazarlama stratejilerinizi daha iyi bir şekilde yönetebilirsiniz.

İşletmenize Nasıl Fayda Sağlar?

Pazar araştırmasının en büyük faydası doğru strateji geliştirmenizi sağlamasıdır. Bir ürün ya da hizmet üretmek istediğiniz zaman ne kadar iyi bir sonuç ortaya çıkarsa çıksın müşteriler tarafından tercih edilmeyebilir.

Bunun nedeni genel olarak alıcıların ihtiyaçlarına hitap etmemesi, piyasada yer alan benzer ürün ve hizmetlerin daha ekonomik olması, zamanlamasının yanlış olması gibi nedenler olur.

Bu durumda da hedef kitlenizin ihtiyaç duyduğu ve almak isteyeceği bir ürünü yanlış stratejiler sebebiyle pazarlayamayabilirsiniz. Bu araştırma, sizi bu sorundan kurtarır.

Doğru yapılan bir araştırma sayesinde ilk olarak hedef kitlenizi anlarsınız. Neyi ne zaman alıyorlar, aldıkları ürün ve hizmetlerde hangi özelliklere bakıyorlar gibi faktörleri araştırmak stratejinizi doğru yönetmenizi sağlar.

Sonrasında sektörel rakiplerinizin neler yaptığını inceleme fırsatı bulursunuz. Ürün fiyatları, kaliteleri ve pazarlama stratejilerini inceleyerek piyasayı takip edebilirsiniz. Bu araştırma sayesinde gerekli verileri elde ederek doğru stratejiler geliştirebilirsiniz.

Aynı zamanda sektördeki rakiplerinizi iyi bir şekilde analiz ederek ürününüzü daha iyi geliştirebilirsiniz.

Pazar araştırması aynı zamanda hedef kitlenizin neler almak istediğini ve buna ne kadar bütçe ayırabileceğini de size sunar. Bu sayede ürününüzü ihtiyaca yönelik kriterlerde oluşturarak satış şansınızı arttırabilirsiniz.

Pazar Araştırması Türleri

Pazar araştırma türleri 2’ye ayrılır:

 • Birincil Araştırma
 • İkincil Araştırma

Birincil

Birincil pazar araştırması hem nicel hem de nitel araştırmaların bir kombinasyonundan meydana gelir. Bu araştırma türünün en büyük avantajı orijinal kaynaklardan toplanan bilgilerle analiz edilmesidir.

Birincil araştırmayı yaparken verileri kendiniz toplayabilir ya da bunu sizin adına yapması için birini görevlendirebilirsiniz. Bu araştırmayı yapabilmek için bilgi alabileceğiniz pek çok kaynak mevcuttur. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Odak grupları: Yaklaşık 8-12 kişiden oluşan ve hedef kitlenizi kapsayan bir grup ile görüşerek ürününüzü geliştirebilirsiniz. Odak grupları ile buluşmada doğru soruları soran bir moderatör olur. Sorular, grubun tartışmasına yöneliktir. Böylece ortak özellikleri olan bu grup sorular çerçevesinde tartışarak hedef kitlenin neye ihtiyacı olduğunu anlamanıza yardımcı olur.
 • Birebir görüşme: Hedef kitlenizden bir kişi seçerek onunla derinlemesine görüşmeler yaparsınız. Bu sayede nelere ihtiyaç var, ne olsa alıcılar sevinir ve ilgi gösterir, hedef kitlenizin ürününüz için ortalama bütçesi nedir gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.
 • Etnografik Araştırma: Etnografi, insan davranışlarının tipik bağlamda ve en doğal şekilde incelenmesidir. Bu araştırmayla etnografi birleştirildiğinde ortaya tutarlı veriler çıkar. Etnografik araştırma için anketlerden yararlanabilirsiniz. Doğru soruların yer aldığı anketler, hedef kitlenizin yaşantısı hakkında bilgi edinebileceğiniz güvenilir kaynaklardır. Örneğin ürününüz bir teknoloji ürünüyse anketlerde hedef kitlenize teknoloji ürünlerinden beklentilerine ve kullanım sıklıklarına dair sorular sorabilirsiniz.

İkincil

İkincil pazar araştırması, dış kaynaklar tarafından elde edilen ve paylaşılan verilerden yararlanır. Bu araştırma türünde yararlanılan bilgileri dış kaynaklara sağlayan devlet kurumları, ticaret odaları, medya gibi birimlerdir. İkincil araştırma birinciye kıyasla daha ekonomik bir yöntemdir ve çok daha kısa bir sürede tamamlanır. Bu araştırmada bilgi toplanabilecek faktörler şu şekildedir:

 • Hükümet tarafından hazırlanmış raporlar ve çalışmalar
 • Ticaret mecraları ya da sektörel dergiler, gazeteler
 • Televizyon ve radyo gibi araçlar
 • Alanınız ile ilgili yayınlanmış akademik makaleler ve eğitim kaynakları
 • Edebiyat yorumları
 • Çevrimiçi erişebileceğiniz makaleler ve vaka çalışmaları.

Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

pazar arastirmasi teknikleri

Pazar araştırmasına başlamadan önce kendinize bir strateji belirlemeniz gerekir. Doğru adımları takip ederek en gerçek verilere ulaşabilir ve bu sayede doğru ürün ve hizmeti geliştirebilirsiniz. Araştırma yaparken izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • Sorunu tanımlayın

İlk olarak ne yapmak istediğinize karar vermelisiniz. Araştırma hedefinizi ve sorunu doğru bir şekilde tanımlarsanız süreci çok daha iyi şekilde planlayabilirsiniz. Ayrıca sorunu tanımlamak doğru soruları sormanızı da sağlar. Sorularınızı hazırlarken çözüm bulma odaklı olduklarına dikkat etmelisiniz. Hedef kitlenizin bir üründen beklentisinin ne olduğunu ve ihtiyaçlarının neler olduğunu analiz edebilirsiniz. Bunun için anketler düzenlemek faydalı olabilir. Soruları hazırlarken dikkat edilmesi gereken bir diğer kriter ise anlaşılır olmasıdır. Ne kadar anlaşılır sorular hazırlarsanız karşınızdaki kişiden o kadar iyi cevaplar alırsınız.

 • Örneği Tanımlayın

Bu araştırmada kullanılan kaynakların boşa gitmemesi adına temsili bir örneklem seçilmesi gerekir. Bu, hedef popülasyonun seçilmesi için en iyi yoldur. Temsili örneklem, gerçek hedef kitleyi olabildiğince doğru yansıtan bir ön çalışma olarak değerlendirilebilir. Temsili örneklem sayesinde gerçek popülasyonu seçmek kolaylaşır. Bu sayede firma yanlış popülasyonlar üzerinden çalışmalar yaparak zaman kaybetmek zorunda kalmaz.

Doğru örneklem seçilerek üzerine düşünülmüş bir anket hazırlanırsa gerçek popülasyona ulaşmak kolaylaşır. Örneklem ne kadar çok kişiden oluşursa doğru sonuç elde etme şansınız da o oranda artar. Örneklemi seçmek için hedef kitlenizi net bir şekilde belirleyip hedeflediğiniz kitleye dâhil olan kişilerden bir grup seçebilirsiniz.

 • Veri Toplayın

Anket sonuçlarını toplayıp doğru bir şekilde analiz etmeniz gerekir. Bu sayede doğru popülasyona ulaşabilir ve bu popülasyonun ihtiyaçlarını anlayabilirsiniz. Anket sonuçları ve veriler hatalı bir şekilde toplanırsa girişiminizi olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu nedenle sonuçların ve verilerin doğru şekilde toplanmasına özen göstermeniz gerekir.

 • Sonuçları Analiz Edin

Pazar araştırması aşamasında her adım birbiriyle bağlantılı şekilde ilerlemek zorundadır. İyi yapılan bir araştırmanın sonuçları doğru şekilde analiz edilmezse tüm emekler boşa gidebilir. Bu nedenle önce veriler başarılı bir şekilde toplanmalı daha sonra da kusursuz bir şekilde analiz edilmelidir. Çıkan analizler doğru bir şekilde yorumlandığında ürün geliştirme aşamasına geçilebilir.

 • Araştırma Raporunu Hazırlayın

Araştırma raporunu hazırlarken ilk olarak bu rapordan nasıl bir verim almak istediğinize karar vermeniz gerekir. Hedefinizi net bir şekilde belirlerseniz raporu doğru bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Neden pazar araştırması yaptığınıza dair soruyu kendinize sormalısınız ve bu sorunun yanıtı doğrultusunda araştırma raporunuzu hazırlamalısınız. Araştırma raporunuzda hedef kitlenizin yaşı, cinsiyeti, meslek grubu gibi bilgilere yer vermek faydalı olacaktır. Bu bilgiler sayesinde hitap edeceğiniz hedef kitleyi daha iyi bir şekilde tanıyabilirsiniz.

 • Karar Verin

Her şey tamamlandıktan sonra son aşamada bu verilerle ne yapmak istediğinize ve nasıl bir strateji izlemek istediğinize karar vermeniz gerekir. Doğru kararları alarak üretim ve pazarlama politikalarınızı oluşturabilirsiniz. Bu araştırma kapsamında elde ettiğiniz veriler, üretim ve satış basamaklarınızı oluşturmanızı sağlar. Doğru kararlar alarak firmanızı büyütebilir ve hedef kitlenize erişebilirsiniz.

Bu yazımızda tüketicileri anlamak için faydalanabileceğiniz bu araştırmaya ve tekniklerine değindik. Siz de bu araştırma tekniklerinden yararlanarak hedef kitlenizi daha iyi şekilde tanıyabilir ve kendi satış stratejilerinizi oluşturarak hedef kitlenizi memnun edebilirsiniz.

Mahmut Orkun Köksalan

2022 yılından bu yana Cremicro'da SEO direktörü olarak çalışmaktadır. Google Ads, Semrush ve Google Analytics sertifikaları bulunmaktadır.